Problemen bij het lezen van deze mail? Klik hier
29/08/2011
ICC - International Certificate of Competenc

Het "ICC" International certificate of competence is bedoeld voor de watersporters en pleziervaarders die in het buitenland willen gaan varen.

Wij vermoeden dat de eerste ICC-brevetten ten vroegste in september kunnen worden verdeeld.

Het ICC zal in policarbonaat worden uitgevoerd, volgens Europese richtlijnen, met een gelijkaardige structuur als uw identiteitskaart.

Uw foto zal er op prijken en het kaartje zal voorzien zijn van verschillende beveiligingen tegen namaak. Het kaartje zal dan ook onbeperkt geldig blijven, behalve als het zou worden ingetrokken wegens een zware overtreding. De prijs is 60 € en zal het zelfde zijn bij alle officiële verdeelorganismen.

Ondanks dat er geen hoogdringendheid is, maar omdat sommigen graag bij de eerste reeks wensen te zijn is het mogelijk om via onze website reeds uw gegevens aan ons kenbaar te maken.

Eens het juiste aanvraagformulier door het ministerie is opgesteld zullen we U dat dan dadelijk toesturen, met vermelding van alle gegevens die u nog moet invullen en in welke vorm dit dient te gebeuren.

U kunt ondertussen ook al zorgen voor een foto (zelfde model en vorm als de gekende pasfoto's).

Deze service geld niet enkel voor VYF -leden, maar wordt aangeboden aan iedereen die een ICC wenst te bekomen en aan dezelfde voorwaarden.


ICC: internationaal en alles omvattend

Het ICC is onderverdeeld in diverse niveaus die zowel de pleziervaart op de binnenwateren als in de kustwateren behelzen. Het is ook van toepassing op zowel (trage) zeiljachten als op snelle en ook trage motorjachten. Het Belgische ICC is alleen verkrijgbaar voor houders van een Belgisch Rijksregisternummer.

Voorlopig kan men dit ICC verkrijgen zonder bijkomende examens. Het is levenslang geldig.
De diverse codes beschrijven de actieradius:
I: binnenwateren (stemt overeen met algemeen of beperkt stuurbrevet)
C: kustwateren (stemt overeen met algemeen stuurbrevet, of brevet yachtman of
brevet yachtnavigator)
IC: binnen- en kustwateren (stemt overeen met algemeen stuurbrevet)
M: motorjachten
S: zeiljachten (verklaring op eer van voldoende kennis en ervaring)
MS: motor- en zeiljachten

Uw ICC aanvragen:

Een ICC aanvragen kost € 60.

VYF verzamelt een lijst van iedereen die een ICC wil gaan aanvragen.
De werkelijke realisatie van dit certificaat gaat om diverse redenen nog even op zich laten wachten. De aanvraagprocedure moet nog worden gestroomlijnd en ook de aanmaak en distributie van de geplastificeerde kaarten moet worden opgestart.

Wij adviseren daarom dat iedere kandidaat zijn volledige gegevens alvast zou opsturen of invullen op onderstaande database.

Wat is er nodig?
Uw naam, uw voormamen, geboortedatum en -plaats, rijksregisternummer, nationaliteit, een kopie van de beglische vaarbrevetten die u bezit: een beperkt-, of algemeen stuurbrevet, een brevet yachtman, yachtnavigator en/of een Rijnpatent.

Stuur deze gegevens naar info@vyf.be met vermelding: "Aanvraag ICC".

Om de procedure nog te versnellen kunt u alvast een pasfoto op het erkende formaat en volgens de wettelijke pasfoto voorwaarden tesamen met een kopie van de Belgische Vaarbrevetten die u bezit reeds met de post opsturen aan:
VYF, Zuiderlaan 13, 9000 Gent

U kunt ook al uw € 60 aanbetalen door storting op rekeningnummer ING:
390-0963687-47 of BIC BBRUBEBB / IBAN BE 22 3900 9636 8747
met vermelding van uw naam en coördinaten en ‘ICC aanvraag' in de opdrachtregel.

Beschikbaarheid

Het ziet er echter naar uit dat dit certificaat niet voor eind september (of later) verkrijgbaar zal zijn.

Van zodra de ICC beschikbaar worden, doet VYF er alles aan om deze vergunning zo snel mogelijk bij u te leveren. Wij houden u verder op de hoogte van zodra het ICC brevet verkrijgbaar is.

Aanvragen kan via deze link

Royal Belgian Sailing Club
Website: www.rbsc.be
E-mail: info@rbsc.be
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Uitschrijven