Problemen bij het lezen van deze mail? Klik hier
27 februari 2012
Aftellen naar de start van het seizoen

Beste leden,

Met de zachte temperaturen van de voorbije dagen zagen we een aantal onder jullie opnieuw verschijnen in de jachthaven.
Sommige schepen werden weer opgetuigd en enkelen gingen reeds het water op.
We hebben intussen ook het water weer aangesloten op alle pontons.

Baggerwerken voorjaar 2012

Misschien heeft u het al vernomen maar dit voorjaar zou in het voorste deel van de jachthaven gebaggerd worden. Om deze reden demonteerden we de vingerpontons op de A-steiger. Concreet dienen zowel de A- als de B-steiger te worden vrij gemaakt. De eigenaaars van de desbetreffende schepen op de A-steiger werden gecontacteerd en de boten werden reeds verplaatst. De werken zouden een twee tot drie weken duren en er zal 24/24 uur gewerkt worden. Aangezien we zelf niet over extra informatie beschikken voor wat de planning betreft, kunnen we jullie hierover momenteel niet informeren. Van zodra we meer nieuws hebben, komen we hierop terug. Wij doen alleszins al het mogelijke om het verplaatsen tot een minimum te beperken en staan steeds klaar om jullie te helpen bij de maneouvres.
Deze baggerwerken zullen er voor zorgen dat in dat deel van de haven de minimum diepte bij laag water weer wordt opgetrokken naar 3,50 meter daar waar er de laatste jaren een stilaan problematische verzanding plaats vond.

Planning kraanwerken

De planning van de kraanwerken loopt weer vol.
Mocht u nog geen datum hebben besproken en wenst u uw boot alsnog op de kade te plaatsen, neem dan even contact met ons op met vermelding van de periodes die uw voorkeur genieten. Dit kan per mail. Wij bekijken dan welke periode nog mogelijk is.
De kraanwerken worden telkens uitgevoerd op woensdag tenzij dit door de weersomstandigheden onmogelijk is. De periode dat de boot op de kade kan blijven is beperkt tot één week.
Mocht u zelf niet in de mogelijkheid zijn om aanwezig te zijn dan zorgen wij er voor dat uw boot op de kade wordt geplaatst en/of weer te water wordt gelaten en afgemeerd op z'n ligplaats.

Code maand maart

De nieuwe code voor de maand maart is 3333 (+ belletje)

Royal Belgian Sailing Club
Website: www.rbsc.be
E-mail: info@rbsc.be
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Uitschrijven