Problemen bij het lezen van deze mail? Klik hier
18 september 2012

Beste leden,

Hoewel we iedereen reeds per mail op de hoogte brachten en van de meesten ook een bevestiging mochten ontvangen willen we voor zij die nog niet reageerden nog graag even de geplande baggerwerken toelichten.

Vanaf 29 oktober komen de baggerschepen in Zeebrugge toe en gedurende een achttal weken zullen (sanerings-) baggerwerken worden uitgevoerd.
De komende winter wordt het eerste deel tot bij het havenkantoor uitgebaggerd.
Om dit mogelijk te maken dient een extra ruimte van 80 meter te worden vrij gemaakt.
Dit vrij maken betekent het demonteren van alle catways maar ook het weghalen van de hoofdpontons  en de toegangsbrug bij het havenkantoor.

U begrijpt dat deze werkzaamheden uiterlijk op 15 oktober dienen aangevat te worden en net daarom willen wij u vragen hiermee rekening te houden.

U reserveerde uw ligplaats voor een volledig jaar?
Zij die een jaarligplaats op de E, F, G of H reserveerden kunnen van hun vaste ligplaaats gebruik blijven maken.
Indien u een jaarligplaats reserveerde en uw vaste ligplaats op de A, B C of D ponton is dan werd u reeds per mail gecontacteerd en werd u een plaats voorgesteld op één van de pontons die in gebruik blijven.
U kan de boot naar de winterligplaats brengen op 14 of 15 oktober óf indien dit ongelegen komt kan de boot door ons verplaatst worden. Indien u de boot voor 14 oktober wenst te verplaatsen hoort u best even of de ligplaats al vrij is.

U reserveerde enkel de zomerligplaats?
In dat geval dient u de ligplaats vrij te maken op UITERLIJK zondag 14 oktober.
Op die dag is het zomerseizoen afgelopen en gezien de zeer strakke planning kunnen we helaas deze datum niet verlaten.
Deze plaatsen zullen immers in gebruik zijn door  de winterliggers vanaf 15 oktober.

Graag jullie medewerking en begrip.
De voorbije jaren konden we er steeds voor zorgen dat de vertrekdatum niet echt diende aangehouden te worden. Dit jaar is dat helaas onmogelijk. We willen jullie dan ook met aandrang vragen hiermee rekening te houden bij het opmaken van jullie planning.

Voor alle vragen kan je ons steeds bereiken op het nummer 050-544 903. Ook voor het verplaatsen van de boot mogen jullie op ons rekenen indien gewenst.

Royal Belgian Sailing Club
Website: www.rbsc.be
E-mail: info@rbsc.be
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Uitschrijven