Problemen bij het lezen van deze mail? Klik hier
Woensdag 28november 2012
Update baggerwerken

Nu de pontons een goeie maand weggenomen zijn in het eerste deel van de jachthaven zijn ook de onderhoudsbaggerwerken afgerond.
Dit betekent dat de bovenste laag slib met behulp van een grijper verwijderd werd en weer naar zee is gebracht.
De dieper gelegen lagen zullen echter naar een verwerkingssite gebracht worden. Deze tweede fase is inmiddels gestart.
De vooropgestelde datum van eind december om de werken te hebben afgerond zal waarschijnlijk niet gehaald worden zodat het begin 2013 zal zijn alvorens de baggerschepen de haven weer verlaten.
En dan rest ons uiteraard nog om alles weer op te bouwen en klaar te maken voor de start van het seizoen.

Hernieuwing ligplaats

Een van de komende dagen mogen jullie het hernieuwingsdocument voor jullie ligplaats 2013 in de bus verwachten.
Naar goede gewoonte vragen we jullie om ons per kerende te antwoorden of jullie ook volgend seizoen gebruik wensen te maken van de ligplaats. De uiterste datum van terugbezorgen van het document is 17 december.
Uiteraard hopen we jullie hier allemaal weer terug te zien wanneer het seizoen van start gaat op 15 april!
Jullie zullen ook merken dat er momenteel enkel voor een zomerligplaats geopteerd kan worden. Deze zomerperiode loopt van 15 april 2013 t.e.m. 14 oktober 2013. Het is immers zo dat (zoals het er momenteel uitziet) we volgende winter de ganse haven zullen moeten vrijmaken voor de verderzetting van de baggerwerken. We weten dus op het ogenblik niet of we voor komende winter ligplaatsen ter beschikking zullen hebben.
Uiteraard hopen we dat hierin nog verandering komt en we zullen jullie dan ook verder op de hoogte houden eens we hierover meer nieuws hebben.
Indien we de winterligplaatsen voor volgende winter alsnog kunnen aanbieden dan kunnen jullie tijdens het seizoen nog verlengen naar een jaarperiode en van het jaartarief gebruik maken. Dit dus per uitzondering gezien de situatie.

Kraanwerken voorjaar 2013

Nu het einde van het jaar nadert is het stilaan tijd om weer plannen te maken voor komend seizoen.

  • Gezien het drukke schema van kraanwerken dat we er in de maanden maart-april-mei op na houden is het belangrijk tijdig de data die je voorkeur genieten door te geven.
  • Wij doen ons uiterste best om ons aan de planning te houden maar de meteo kan uiteraard voor veranderingen zorgen.
  • De kraanwerken gaan telkens door op woensdag en het preciese tijdstip is afhankelijk van het getij.
  • Zelf hoef je niet bij de kraanwerken aanwezig te zijn als dit praktisch niet mogelijk is maar in dat geval vragen we wel ons voordien de sleutels te bezorgen.
  • De schepen kunnen in de periode maart-april-mei voor een periode van één week op de kade blijven.
  • Indien grotere werken zullen worden uitgevoerd die meer tijd in beslag nemen dan dient dat uitdrukkelijk vermeld te worden aangezien anders het verdere verloop van de planning onmogelijk aangehouden kan worden wanneer schepen gebokkeerd worden.
  • Jullie kunnen via deze LINK de data van voorkeur bezorgen per mail. Let er wel op een drietal mogelijke weken voor te stellen zodat we kunnen bekijken welke periode beschikbaar is.

 

 

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en diner 19 januari 2013

In 2013 organiseert de RBSC een nieuwjaarsreceptie en een diner. Dit jaar zullen deze gecombineerd doorgaan op 19 januari in de Sailing Queen te Langerbrugge om 17u30. Een leuke kans om nog eens bij te babbelen tijdens de wintermaanden, maar hier worden vooral ook de RBSC jeugdleden beloond voor hun prestaties en deelnames aan nationale & internationale wedstrijden.

De jeugdleden die aan volgende voorwaarden voldoen krijgen van de RBSC een financiële tussenkomst:

• Deelname aan een EK en/of WK
• Onder de 25 jaar oud zijn
• EK of WK onder de RBSC vlag gezeild hebben / in naam van de RBSC
• voor 15 december een mail sturen naar teun@rbsc.be en of laurent@rbsc.be met daarin vermeld het behaalde resultaat op het EK en/of WK en het inschrijvingsgeld dat je daar betaald hebt.
• Zelf aanwezig zijn op de nieuwjaarsreceptie om de tussenkomst in ontvangst te nemen.
Door deze en andere mooie inspanningen voor haar jeugdleden, hoopt de RBSC jullie talrijk te mogen begroeten op 19 januari om 17u30 in Langerbrugge.
Na de nieuwjaarsreceptie organiseert de RBSC ook haar nieuwjaarsdiner in de Sailing Queen in Langerbrugge op 19 januari om 19u. Voor de prijs van 30€ (zonder drank) per persoon kunnen jullie die avond mee genieten van een menu.
Inschrijven kan door een mail te sturen naar nicky@rbsc.be voor 10 januari.

We hopen jullie allemaal terug te zien op 19 januari. “
 

Code maand december

De code voor de maand december wordt 9876 (+ belletje)

Upcoming events:

Vrijdag 30 november: Youth Party - Clubhouse Alberta

Zaterdag 19 januari:  Nieuwjaarsparty & Diner

Royal Belgian Sailing Club
Website: www.rbsc.be
E-mail: info@rbsc.be
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Uitschrijven