Problemen bij het lezen van deze mail? Klik hier
Algemene Vergadering

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u graag uit op de Algemene Vergadering van 20/4 die zal aanvangen om 16:00h in onze beachclub te Duinbergen. De Agenda voor de AV ziet er als volgt uit:

* Woord van de commodore
* Verslag van de secretaris-generaal
* Verslag van de penningmeester
* Verslag van de bedrijfsrevisor
* Goedkeuring rekeningen boekjaar 2012
* Kwijting aan de bestuurders
* Bespreking budget 2013 en meerjaren plan 2014-2015
* Goedkeuring budget 2013
* Ontslag en verkiezing bestuurders
* Herbenoeming van de commissarisrevisor
* Ontslagen en aanvaarding vaste leden
* Lidgelden 2014
* Programma 150 jaar RBSC
* Varia en vragen
* Slotwoord van de commodore

Sailing Dinner

De vergadering wordt gevolgd door de traditionele Sailing Dinner om 19.00uur in het Clubhuis van de beachclub Duinbergen.

Inschrijven kan tot 19/04 op info@rbsc.be en via storting op het rek. n° 290-0539350-51 van de RBSC met vermelding van naam, 30,00€pp drank niet inbegrepen.

---------------------------------------------------

La réunion sera suivie par le traditionnel Sailing Diner à 19.00 heures dans le clubhouse du beachclub Duinbergen.

Inscription pour le diner Jusqu'au 19/04 sur info@rbsc.be et par virement sur le compte n°290-0539350-51 avec mention de votre nom, 30,00€ pp boissons non comprises.

Royal Belgian Sailing Club
Website: www.rbsc.be
E-mail: info@rbsc.be
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Uitschrijven