Problemen bij het lezen van deze mail? Klik hier
Algemene Vergadering

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u graag uit op de Algemene Vergadering van 20/4 die zal aanvangen om 16:00h in onze beachclub te Duinbergen. De Agenda voor de AV ziet er als volgt uit:

* Woord van de commodore
* Verslag van de secretaris-generaal
* Verslag van de penningmeester
* Verslag van de bedrijfsrevisor
* Goedkeuring rekeningen boekjaar 2012
* Kwijting aan de bestuurders
* Bespreking budget 2013 en meerjaren plan 2014-2015
* Goedkeuring budget 2013
* Ontslag en verkiezing bestuurders
* Herbenoeming van de commissarisrevisor
* Ontslagen en aanvaarding vaste leden
* Lidgelden 2014
* Programma 150 jaar RBSC
* Varia en vragen
* Slotwoord van de commodore

Receptie & Sailing Dinner

De vergadering wordt gevolgd door de traditionele receptie en Sailing Dinner om 19.00uur in het Clubhuis van de beachclub Duinbergen.

Tijdens de receptie zal auteur Marcel Leeman aanwezig zijn om jullie exemplaar van het boek te tekenen.

Inschrijven kan tot 19/04 op info@rbsc.be en via storting op het rek. n° 290-0539350-51 van de RBSC met vermelding van naam, 30,00€pp drank niet inbegrepen.

---------------------------------------------------

La réunion sera suivie par une réception et le traditionnel Sailing Diner à 19.00 heures dans le clubhouse du beachclub Duinbergen.

Pendant la réception, auteur Marcel Leeman sera présent afin de dédicacer votre exemplaire du livre.

Inscription pour le diner Jusqu'au 19/04 sur info@rbsc.be et par virement sur le compte n°290-0539350-51 avec mention de votre nom, 30,00€ pp boissons non comprises.

Royal Belgian Sailing Club
Website: www.rbsc.be
E-mail: info@rbsc.be
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Uitschrijven