Problemen bij het lezen van deze mail? Klik hier
19 April 2014
Afscheid van André Annicq als Commodore op 26 April

Onze Commodore André Annicq heeft 14 jaar aan het roer gestaan van de RBSC. Volgende week zaterdag 26 april, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering, zal hij zijn mandaat overdragen. Deze jaren zijn voor ons als medewerkers en leden niet onopgemerkt voorbij gegaan. Hij heeft ons veel tijd, energie, ervaring en vooral alle mogelijkheden gegeven om van “onze” club te maken wat hij nu is! Dank u wel Commodore voor deze fantastische jaren en alles wat u voor ons gedaan hebt!

Om zijn afscheid te vieren nodigen wij u allemaal uit op de receptie en walking dinner na de algemene vergadering van zaterdag 26 april in Langerbrugge... We hopen dan ook dat jullie massaal aanwezig zullen zijn!

Inschrijven voor de walking dinner kan vanaf nu op info@rbsc.be en via storting op het rek. n° 290-0539350-51 van de RBSC met vermelding van naam, 32,00€pp drank niet inbegrepen.

Algemene Vergadering: 26/4

Hierbij nodigen wij u uit op de

Jaarlijkse Algemene Vergadering
Van de RBSC, vzw

Die doorgaat op:
Zaterdag 26 april 2014 om 16.30 uur

Plaats: RBSC Langerbrugge
Eilanderskaai 7, 9000 Gent

AGENDA

1 Woord van de Commodore
2 Verslag van de Secretaris
3 Verslag van de Penningmeester
3.1 Verslag van de bedrijfsrevisor
3.2 Goedkeuring jaarrekeningen boekjaar 2013
3.3 Kwijting aan de bestuurders
3.4 Bespreking Budget 2014 & Projecties 2015-2016
3.5 Lidgelden 2015
3.6 Goedkeuring budget 2014
4 Ontslagen en aanvaarding vaste leden
5 Ontslag & benoemingen bestuurders
6 Synthese tevredenheidsenquête
7 Varia & vragen – Slotwoord Commodore


Specifieke vragen dienen schriftelijk minstens 8 dagen voorafgaand de vergadering gesteld te worden via volgend e-mail adres: info@rbsc.be

Royal Belgian Sailing Club
Website: www.rbsc.be
E-mail: info@rbsc.be
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Uitschrijven