Problemen bij het lezen van deze mail? Klik hier
14/04/2015
Algemene vergadering

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u graag uit op de Algemene Vergadering van 25/4 die zal aanvangen om 16:30h in onze club te Heusden (Stapsteenweg 50, 9070 Heusden). De Agenda voor de AV ziet er als volgt uit:


1 Verwelkoming door de Commodore
2 Verslag van de Secretaris
3 Verslag van de Penningmeester
4 Verslag van de Bedrijfsrevisor
5 Goedkeuring Jaarrekening 2014
6 Kwijting aan de Bestuurders
7 Budget 2015 & Meerjarenplan 2016-2017
8 Vastleggen Lidgelden 2016
9 Goedkeuring Budget 2015
10 Visie RBSC 2020
11 Terugtreding en aanvaarding vaste leden
12 Ontslagen & benoemingen bestuurders
13 Varia & vragen
14 Slotwoord door de Commodore

Specifieke vragen dienen minstens 8 dagen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk gesteld te worden via volgend e-mail adres: info@rbsc.be
 

Receptie & Sailing Dinner

Ook dit jaar wordt de vergadering gevolgd door de traditionele receptie & Sailing Dinner. Deze zal plaatsvinden in ons Clubhuis 'De Windroos' vanaf 19.00h. 

Inschrijven voor deze overheerlijke barbecue kan op info@rbsc.be en via storting op het rek. n° 290-0539350-51 van de RBSC met vermelding van naam. De barbecue bedraagt € 27 pp, drank niet inbegrepen.

We hopen alvast op uw komst en... de komst van de zon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

La réunion sera suivie par une réception et le traditionnel Sailing Diner à 19.00 heures dans le clubhouse 'De Windroos'.


Inscriptions pour le barbecue sur info@rbsc.be et par virement sur le compte n°290-0539350-51 avec mention de votre nom, € 27 pp boissons non comprises.
Nous comptons sur votre venue….ainsi que celle du soleil !

Royal Belgian Sailing Club
Website: www.rbsc.be
E-mail: info@rbsc.be
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Uitschrijven