Problemen bij het lezen van deze mail? Klik hier
21/04/2015
Algemene vergadering

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u graag uit op de Algemene Vergadering van 25/4 die zal aanvangen om 16:30h in onze club te Heusden (Stapsteenweg 50, 9070 Heusden). De Agenda voor de AV ziet er als volgt uit:


1 Verwelkoming door de Commodore
2 Verslag van de Secretaris
3 Verslag van de Penningmeester
4 Verslag van de Bedrijfsrevisor
5 Goedkeuring Jaarrekening 2014
6 Kwijting aan de Bestuurders
7 Budget 2015 & Meerjarenplan 2016-2017
8 Vastleggen Lidgelden 2016
9 Goedkeuring Budget 2015
10 Visie RBSC 2020
11 Terugtreding en aanvaarding vaste leden
12 Ontslagen & benoemingen bestuurders
13 Varia & vragen
14 Slotwoord door de Commodore

Specifieke vragen dienen minstens 8 dagen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk gesteld te worden via volgend e-mail adres: info@rbsc.be
 

Receptie ipv Sailing Diner

De Sailing Dinner zal dit jaar helaas niet doorgaan, wel is er na de AV een receptie voorzien aangeboden door de RBSC waarop jullie allemaal van harte welkom zijn!

We hopen alvast op uw komst en... de zon.

Royal Belgian Sailing Club
Website: www.rbsc.be
E-mail: info@rbsc.be
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Uitschrijven